OVER

Seksualiteit is voor mij door de jaren heen een belangrijk onderwerp geworden in mijn eigen leven en in mijn werk. Ik ben opge­groeid in een christelijke omgeving waar weinig over seks gepraat werd. 
Een gesprek over seksualiteit brengt mensen nog vaak in verlegenheid, omdat informatie en vaardigheden hiervoor ontbreken. Ik ben Roelienke en nodig je uit om met mij in gesprek te gaan over seksualiteit! Mijn kennis en ervaring over dit onderwerp wil ik graag met je delen. 
Losse quote: (ik ben) enthousiast, betrokken, nieuwsgierig en kan mensen inspireren. 
Ik heb zelf weinig seksuele voorlichting gehad. In mijn gezin en op school werd er nauwelijks aandacht aan besteed. Van de bio­logieles kan ik mij niets meer herinneren, behalve de docent die met rode wangen en ietwat zenuwachtig voor de klas stond. Binnen mijn jeugdgroep van de kerk kreeg ik alleen de boodschap mee dat seks voor het huwelijk niet goed is. 
Er werd in mijn tienertijd eigenlijk niet gesproken over seksualiteit, hierdoor werd ik onzeker en werd het een spannend onder­werp. Ik wist niet goed waar ik aan begon toen ik verkering kreeg. 
Na enige tijd begon ik te begrijpen wat seks is en wat het met je doet. Ik ontdekte dat het hoort bij wie ik ben en dat seksualiteit veel meer is dan alleen maar voortplanting. Het gaat over mijn identiteit en verlangen naar intimiteit. Seksualiteit is er vanaf het begin, toen God mij maakte in de buik van mijn moeder en hoort bij het leven. 
Ik ben getrouwd en heb twee tieners in de leeftijd van 15 en 11 jaar. In ons gezin praten we regelmatig over seksualiteit. We geven de kinderen onze normen en waarden mee, maar dagen hun vooral uit zelf een mening te vormen over seksualiteit. In­tussen praten zij er liever niet meer over met hun ouders, dat past bij hun leeftijd. Maar toch vinden we manieren om er over in gesprek te blijven. We gebruiken humor, zijn open en soms is het ongemakkelijk. Dat mag er zijn!

Opleiding en Ervaring 
Na mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO-SPH) ben ik aan het werk gegaan als consulent en trainer in de ge­handicaptenzorg. In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in het thema seksualiteit en weerbaarheid. Ik heb veel mensen met een beperking en professionals in de zorg mogen trainen. 
In 2016 heb ik de opleiding Seksuologie (Post HBO Seksuologie) afgerond en ben ik een kleine praktijk gestart voor (jong) vol­wassenen met seksuologische problemen. Naast de individuele coaching gaf ik training aan tieners, ouders en professionals. In 2019 besloot ik mij meer te gaan richten op de trainingen en mij te specialiseren in de seksuele ontwikkeling bij kinderen en tie­ners. De praktijk is overgegaan in een trainingsbureau voor seksuele vorming. 
Drie dagen in de week ben ik werkzaam bij Centrum Seksualiteit MEE Noord. Ik werk als trajectbegeleider en trainer en bege­leid mensen met een beperking en hun netwerk (familie en professionals) bij seksuele vragen, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. 
Sinds 2012 ben ik op een basisschool vertrouwenspersoon voor de kinderen, hun ouders en leerkrachten. En sinds een jaar ben ik vertrouwenspersoon bij seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een kerkelijke gemeente.